04-04-2015 20:13


,,ეთნიკურ უმცირესობების ქალთა სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური საჭიროებების გამოვლენა''  პროექტის მენეჯერი: გიგა ჩხაიძე   გეოგრაფიული არეალი: სქართველო  ნაწილი 1:პრობლემის აღწერა   გლობალურიგამოცდილებაგვაჩვენებს,რომ…


იხილეთ სრულად

განცხადებები განცხადებები

მულტიმედია მულტიმედია

სტატისტიკა სტატისტიკა

ონლაინ კონსტულტაცია კონსტულტაცია
ახალი ამბები

იხილეთ ყველა სიახლე